IL Polarstjernen har tatt på seg å arrangere 17. mai i år i Vestre Jakobselv.  Korpset tar seg av spillinga som vanlig, mens vi har ansvaret for det øvrige arrangementet.

Vi legger opp programmet som tidligere år og forventer at det også i år blir ei flott 17. mai markering her i bygda.

Styret er godt i gang med planlegginga, og en del brikker begynner å falle på plass.

Vi trenger folk til å hjelpe til med arrangementet. Vi oppmoder derfor medlemmene i Polarstjernen og andre som ønsker å bidra, til å melde seg på vår facebook-side eller ta kontakt på annen måte.

Vi trenger folk til følgende oppgaver:

  • Kakebaking (40 kaker)
  • Pynte og ordne til på samfunnshuset.
  • Kafè- og kioskvakter
  • Rydding etter arrangement

 

De som ønsker å stå i kafè / kiosk kan velge vakter. Se oversikt.

Kl.slett Kafe samfunnshus Kiosk Gamle bibliotek
9.00 -10.30 3 stk.
10.30 -12.00 3 stk Kiosken åpner etter toget
12.00 -13.30 3 stk. 2 stk.
13.30 -15.00 3 stk. 2 stk.
15. 00 – til slutt 3 stk. 2 stk.

 

Vi setter opp endelige vakt- og kakelister torsdag den 4. mai og håper mange melder seg innen den tid.

 

IL Polarstjernen