Sakspapirer:

Saksliste Årsmøte IL Polarstjernen 2018

Årsmelding ILP 2017

forside årsregnskap 2017

Årsresultat hovedstyret 2017

Årsresultat hele Polarstjernen 2017

Resultatrapport prosjekt skiskytterarena 2017

Revisorrapport regnskap 2017

 

budsjett 2018 hele Polarstjernen kladd

 

Organisasjonsplan IL Polarstjernen mars 2016

 

ILP valg 2018 Valgkomiteens innstilling

 

Styret i IL Polarstjernen inviterer med dette til årsmøte den 13. mars kl 19:00 på klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes tatt opp på møtet bes meldt inn til styret innen 4. mars.

Sakspapirer legges ut på hjemmesida etter hvert som de blir klare.

Tord Skardal, leder