Nå starter barne- og ungdomsfotballen opp igjen for fullt. I den forbindelse er det utarbeidet koronavettregler som må følges for at man skal kunne gjennomføre arrangementer på en trygg og god måte.
Noen av de viktigste punktene som må følges er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene
  • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer på stadion
  • Det totale antall personer på Polarsletta skal ikke overstige 200 stk. Alle som kommer på kamp må registrere seg med navn og telefonnummer.
  • Innenfor banegjerdet skal kun spillere, dommere og trenere være. Dette gjelder fra 1 time før kamp til kampen er over.
  • På kampdager vil det være kampverter, disse har gule vester på seg.
  • Følg anvisninger fra kampvertene og kontakt disse ved spørsmål.

Mvh

Fotballgruppa