Polarstjernen dekker avgift for barn og ungdom ved deltakelse på sykkelritt når det sykles for klubben. For å få refundert utlegg, kan refusjonsskjema med vedlagt kvittering sendes inn. Vi må ha informasjon om hva det gjelder, hvem det gjelder, kontonr for utbetaling og kvitteringa. Så må skjema + kvittering lagres som pdf og sendes til 970010165@faktura.poweroffice.net. Arrangør kan også sende faktura direkte til klubben med fakturaadresse IL Polarstjernen, Postboks 16, 9802 Vestre Jakobselv. Faktura må sendes som pdf til Poweroffice.

Vi håper mange vil delta på sykkelritt i løpet av sommeren og høsten!