Vi ønsker å arrangere en dugnad neste tirsdag 28. mai klokka 1700 på Polarsletta. Arbeidet som skal gjøres er søppelrydding rundt stadion og parkeringsplass. Videre skal vi bytte nett på noen mål og montere opp nye 11er mål. De som har lyst til å være med bes melde seg.

Christer, anleggsgruppa, 95038207