I solidaritet med Oppvekstsenteret, som nå står foran store kutt, har styret i Polarstjernen vedtatt at en stor del av de midlene vi fikk inn på å flytte skolen hjem, skal brukes til innkjøp av utstyr som både vi og Oppvekstsenteret kan bruke. Kom gjerne med forslag på hvilket utstyr det kan være!