Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte onsdag 29. november 2017 kl 18:00 på klubbhuset.

Sak.
Godkjenning av låneopptak på inntil 500 000 kr til Skiskytteranlegget på Polarsletta.

Bakgrunn:
Klubben trenger å forskuttere anleggsbidrag fra Vadsø kommune på kr 500’000,- som vil bli utbetalt fra kommunen når skiskytteranlegget er ferdigstilt. I forkant av utbetalingen fra kommunen bør det tas opp et lån på inntil kr 500’000,- som en forskuttering for å holde god likviditet i prosjektet, jmf godkjent idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Styret.