Siden til IL Polarstjernens damelag. Det første damelaget på nordsiden av Varanger siden midten av 90- tallet.

 

Siste nyheter fra damelaget