IL Polarstjernen er i gang med å etablere skiskyting i Vestre Jakobselv, noe klubben ser på som svært positivt og da spesielt for barnas mestringsfølelse og aktivitetsnivå.

Klubben er i denne sammenheng nødt til å gjøre noe med anleggssituasjonen. Vi vil bygge et skiskytteranlegg i tilknytning til klubbens etablerte idrettsanlegg.

skiskytterarena

Slik er kravspesifikasjoner for skiskytterarenaer

 

Det kreves en betydelig egeninnsats fra IL Polarstjernen for å kunne realisere våre planer om skiskytteranlegg. Det er en kostbar affære, beregnet til anslagsvis 3,9 millioner. Klubben har stor tro på at et skiskytteranlegg vil bli en ytterligere styrke for bolyst og trivsel i Vadsø kommune og ytterligere øke attraktiviteten i å leve og bo her. IL Polarstjernen legger selv i kr 100’000,- for å få realisert planene. Finansieringen vil bli et spleiselag mellom Spillemidlene, Vadsø kommune, IL Polarstjernen og næringslivet i Vadsø kommune, samt alle andre som vil bidra.

 

Alle gavebeløp blir satt inn på egen konto i påvente av realisering av prosjektet. Vi håper at mange har anledning til å stille opp for å bidra til spleiselaget. Alle som bidrar vil komme med på en egen plakett som vil bli satt opp på skiskytteranlegget som planlegges bygd sommeren 2015. I tillegg vil Finnmarken komme med oppdateringer og  det samme her på våre nettsider.

Vi håper du leser dette med stor interesse, og at du vil bidra på dugnaden med finansiering av IL Polarstjernens skiskytteranlegg!

Ingen gave er for liten og ingen er for stor!

Kontonummer for bidrag til skiskytteranlegget er: 4930 15 07460