Styret innkaller herved til årsmøte i IL Polarstjernen. Årsmøtet avholdes den 18.mars 2021 kl 1800 på Klubbhuset. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4.mars 2021 på epost til mharila@hotmail.com.

Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende smittevernregler, og gjør oppmerksom på at årsmøtet kan måtte gjøres digitalt via Teams, eller utsettes til et tidspunkt hvor det igjen er mulig med fysisk oppmøte. Idrettslag har fått utsatt frist til gjennomføring av årsmøter til 15.juni 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon dersom dette blir aktuelt.