Styret i IL Polarstjernen inviterer med dette til årsmøte den 28. mars 2019 kl 19:00 på klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes tatt opp på møtet bes meldt inn til styret innen 25. mars.

Sakspapirer legges ut på hjemmesida etter hvert som de blir klare.

Tord Skardal, leder