IL Polarstjernen innkaller til årsmøte torsdag den 4. juni kl 19:00.

Vi kan ha inntil 50 personer på årsmøtet dersom lokalet er stort nok til å ivareta smittevernreglene. Vi ber derfor om påmelding fra alle som skal delta. I utgangspunktet blir årsmøtet på klubbhuset, men kan bli flyttet til annet lokale i bygda dersom det blir mange påmeldte.

Påmelding kan gjøres til: tord.skardal@gmail.com eller på sms til 41100292.

Frist snarest og senest 31. mai.

SAKSLISTE

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne sakslisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1     Godkjenne at Polarstjernen fortsetter arbeidet med planlegging av rulleski-/snøproduksjonsanlegg i kommunen.                                                        

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta valg av styre, grupper mm