Nylig avholdte vi vårt årsmøte og det nyvalgte styret består av følgende personer:

Leder: Tord Skardal

Kasserer: Knut Esbensen

Styremedlem og ungdomsrepresentant: Birgitte Mietinen

Varamedlem: Merete Susann Andersen

Hans Kristiansen, skigruppa

Jostein Fløgstad, aldersbestemt fotball

Morten Kristiansen, trimgruppa

Hans Henrik Kristiansen, anleggsgruppa

Torbjørn Ittelin, A-lag fotball

 

Styret har ellers hatt sitt første møtet og her ble hans H. Kristaiansen valgt som nestleder og Merete S. Andersen valgt som medlemsansvarlig.

De enkelte gruppene som ble valgt på årsmøtet består av:

Skigruppa:

Hans A. Kristiansen, leder

Rune Seim, John R. Sand, Børre Kristoffersen og Tord Skardal

 

Fotball aldersbestemt:

Jostein Fløgstad, leder

Linn Hansen, Line Andreassen og Liisa Lindback.

 

Trimgruppa:

Morten Kristiansen, leder

Jorun Jakola og Gro Harila

 

Fotball A-lag:

Torbjørn Ittelin, leder

Anita Andersen og Morte S. Jakola

 

Anleggsgruppa:

Hans Henrik Kristiansen , leder

Svein Reiersen og Helge Mathisen

 

Revisorer.

Rune Harila og Trygg Jakola

 

Valgkomite:

Ina Harila og Anne-Grethe Ittelin