Årsmøtet ble avholdt 4. juni. Nytt styre ble valgt og vi ser fram til et godt nytt aktivitetsår etter at COVID-19 restriksjonene er lempet på.

Det nye styret og gruppene ble som følger:

Styret: 

Leder –                             May Britt Harila

Styremedlemmer-       Merete Andersen

                                          Maiken Seim Vorren

Økonomiansvarlig –    Tord Skardal

Varamedlem –               Marina Wickstrøm

Skigruppa:

Leder: Birgitte Reisænen (Valt på gruppas første møte)

Medlemmer –                Gunhild Pedersen – gjenvalgt

                                          Eskil Jakola

                                         

                                          Jostein Fløgstad

                                          Hans Henrik Kristiansen

                                          Knut Esbensen

Fotball-aldersbestemt:

Leder –                             Steinar Ittelin

Medlemmer –                Håkon Garvo

                                          Roar Johnsen

                                          Øyvind Kjelling

                                          Jeanette Losoa Olsen

Fotball-senior:

Leder –                             Steffen Olsen

Medlemmer –                Anita Andersen

                                          Morten Store Jakola 

Trimgruppa:

Leder –                             Jorunn Mietinen

Medlemmer –                Kari Pettersen

                                          Ane Ofstad

Anleggsgruppa:

Leder –                             Hans Andreas Kristiansen

Medlemmer –                Svein Reiersen

                                          Oddvar Mietinen

Kontrollutvalg:

Medlemmer-                 Rune Harila

                                          Trygg Jakola

Varamedlem –               Torbjørn Ittelin

Valgkomite:

Medlemmer –                Siri Jakobsen

                                          Anne-Grethe Ittelin

Se ellers fullstendig årsmøtereferat og årsmelding under.