Hovedstyret IL Polarstjernen

Tord Skardal - leder
tord.skardal@gmail.com / tlf. 411 00 292
Hans H. Kristiansen - nestleder + Anleggsgruppa
hans.henrik.kristiansen@norskgjenvinning.no / tel. 922 66 997
Knut Esbensen - kasserer
kesbense@online.no / tlf. 90 555 372
Hans Andreas Kristiansen - Skigruppa
hans.a.kristiansen@varanger-autopartner.no
Elena Mietinen - Fotball, aldersbestemt
elena.mietinen@gmail.com / tlf. 409 18 527 
Torbjørn Ittelin - A-laget
torbjorn@sagat.no 
Rikke Heggheim Larsen - Trimgruppa
rikkehl87@gmail.com/ tlf.