REGLER FOR KLUBBHUSET:

  • Klubbhuset skal være låst under trening.
  • Fotballsko bør tas av på trappa og bankes fri for sand etter trening slik at dette ikke trekkes inn.
  • Det skal være ryddet/ støvsuget i garderobe og øvrige lokaler etter bruk.  Om nødvendig skal lokalene vaskes.
  • Ingenting av utstyr/baller o.l. skal lagres inne på klubbhuset.