Hovedstyret IL Polarstjernen

Tord Skardal - leder
tord.skardal@gmail.com / tlf. 411 00 292
Hans H. Kristiansen - nestleder + Anleggsgruppa
hans.henrik.kristiansen@norskgjenvinning.no / tel. 922 66 997
Knut Esbensen - kasserer
kesbense@online.no / tlf.90555372
Hans Andreas Kristiansen - Skigruppa
hans.a.kristiansen@varanger-autopartner.no
Jostein Fløgstad - Fotball, aldersbestemt
jostein.flogstad@gmail.com / tlf. 905 68 892 
Torbjørn Ittelin - A-laget
torbjorn@sagat.no/tlf. 99160855 
Rikke Heggheim Larsen- Trimgruppa
rikkehl87@gmail.com/ tlf. 93219919

 

Bankkontoer for gruppene i IL Polarstjernen:

Hovedstyret – 4930.63.15330

Fotball aldersbest. – 4930.11.61033

Skigruppa – 4930.30.29620

Fotball A-lag – 4930.14.00313

Trimgruppa – 4930.13.48567

__________________________________________

KRONERULLING, LØYPEKJØRING 4930 13 84172