IL Polarstjernen sitt bilde.

Årets Polarstjernen-lotteri settes i gang i disse dager med flotte gevinster som alltid. Det forventes at alle aktive utøvere tar sin del av loddsalget og selger minst ei blokk. Loddene blir fordelt ut i de nærmeste dagene.

Dersom alt blir solgt blir det nærmere 70 000 kr i klubbkassa. En viktig dugnadsinnsats til støtte for klubbens drift.

Når du er ferdig med å selge loddene dine settes pengene inn på klubbens konto:  4930 63 15330
Merk med Navn og nummerserie. 
Loddblokka leveres inn til gruppeleder eller Tord Skardal.

Styret ILP