På grunn av renovering, skal Fylkesmannens ansatte over i midlertidige kontorer på Statens vegvesen og tidligere Vadsø ungdomssenter (Bufetat). Polarstjernen har vunnet anbudet på flytting av 100 kontorer + fellesrom. Jobben går ut på å frakte kontorutstyr (stoler, pappesker, hyller), møteromsutstyr etc fra Fylkesmannens lokaler til rett kontorplass på ny lokasjon. Alle esker og utstyr er ferdig pakket og merket.

Dugnaden kan starte fredag 9.oktober fra kl 16, og må være ferdig i løpet av søndag 18.oktober. Vi ber derfor alle utøvere, foreldre og andre støttespillere om å sette av tid i denne perioden til å bidra til gode penger som kommer hele bredden i Polarstjernen til gode.