Sportsplanen er klubbens verktøy for trenere og lagledere, og skal brukes som en mal i alt treningsarbeid for barn og ungdom. Alle trenere og aktivitetsledere forplikter seg til å følge denne, og utøvere og foreldre skal kjenne til planen og innholdet i denne.

Styret i Polarstjernen har i høst gått gjennom sportsplanen for klubben , og på styremøtet 25.november 2020 ble revidert sportsplan vedtatt. I denne prosessen har vi hatt tett dialog med Finnmark fotballkrets for informasjon, innspill, tips og råd. Sportsplanen er et levende dokument som skal evalueres årlig, og revideres ved behov, og vi er åpne for innspill som kan gjøre vår plan best mulig for vår klubb.