Skigruppa består av følgende personer

Hans A. Kristiansen, leder   tlf. 95990483

Rune Seim, nestleder

Gunn Elin Jakola, kasserer

Irene Kandola, sekretær

Anita Andersen, treningskoordinator

John Richard Sand, styremedlem

Tord Skardal, styremedlem

 

Kontonummer skigruppa:  4930.30.29620