Skigruppa består av følgende personer

Hans A. Kristiansen, leder   tlf. 95990483

Rune Seim, nestleder

Knut Esbensen, skiskyting

Monica Wickstrøm, medlem

Børre Kristoffersen, medlem

Gunhild Pedersen, medlem

Kontonummer skigruppa:  4930.30.29620