Etter mange år med bygging og igangsetting, er vi endelig klare for å arrangere vårt 1. fullskala – skiskytterrenn. Vi har gjort en del erfaringer med testrenn og er nå klare for å ta imot fylkets skiskyttere til kretsmesterskap i skiskyting. Datoen er lørdag og søndag 6-7. april

Til dette arrangementet trenger vi en del dugnadsfolk til å bekle ulike roller. Mange har gjort seg kjent med disse på våre testrenn gjennom vinteren.

Se denne linken til facebook for å melde deg på hvilken rolle du ønsker og meld din interesse der.

Her er rollene som du kan velge mellom

-speaker

-løypekjøring
-tidtaker
-rennkontor
-pakke startnr og lister til klubbene
-start
-mål
-saftutdeler i mål
-kakebakere
-kaféverter
-standplassjef
-tastere
-skrivere
-skivedrager
-kosterere
-strafferundeteller
-vil være med, men vet ikke hva jeg vil være