Etter flere år med søknadsskrivning og planlegging, er endelig skiskytteranlegget kommet i anleggsfasen. Nå er skiskytterarenaen som Polarstjernen bygger i lag med Mietinen Maskin AS, i ferd med å bli realisert.

Finansieringen er et spleiselag med tippemidler, Sparebank1 Nord-Norge, Vadsø kommune, Polarstjernen, næringslivet i Vadsø og dugnadsarbeid.

Sist år var mye av dugnadsfokuset på skogrydding og klargjøring for gravemaskiner.

Nå er sommeren i anmarsj, og mye av gravingen og masseflyttingen er stort sett ferdig i anleggsområdet. Nå må det bare avventes på at snøsmeltingen stort sett er ferdig, før videre arbeid settes i gang. Det som skal gjøres på dugnad er stort sett muring, snekring og monteringsarbeid.

Sommeren 2017 blir det en del dugnadsarbeid for oss som vil være med å bidra.

Det første vi har behov for av større dugnadsarbeid er forskalingssnekring og støyping. Der er Oddvar Mietinen ansvarlig og tar gjerne imot dugnadsfolket. Se tentativ fremdriftsplan for når de ulike delene av anlegget er tenkt fullført. Det er mulig at det kan bli endringer på fremdriftsplanen.

Det er behov for folk som kan være med å bidra på dette:

  • Motorsaging
  • Snekring
  • Støyping
  • Skruing og hamring
  • Forskalingsarbeid
  • Armeringsbinding
  • Kabelleggere
  • Kaffe og vaffelstekere
  • Håndlangere

En gledelig nyhet når skiskytterarenaen er ferdig, er at vi kan gå i gang med søknad om spillemidler til rulleskianlegg i tilknytning til Polarsletta. I spillemiddelbestemmelsene er det et krav om at en organisasjon som søker om rulleskianlegg, skal ha tilbud til både langrenn og skiskyting før de kan søke om spillemidler til rulleskianlegg. De korteste rulleskitraseene, er allerede pekt ut – som er 3 sløyfer som er 0,5 – 0,8 og 1 km. Flere traseer er mulig å gjennomføre. Traseene må planlegges og stikkes ut i et samarbeid med de som kommer til å bruke rulleskitraseene. Deretter er det søknadsskriving og finansiering som gjenstår før selve byggearbeidet kan starte. Men før vi kan søke om midler til rulleskianlegg, må skiskytterarenaen være ferdig.

 

Polarstjerna, Polarstjerna hei hei hei, la det gå, la det gå den rette vei – hei ! ! !