Sikker som banken!

Da er tiden kommet for å presentere klubbens samarbeidspartnere for i år og de kommende årene, og en av de som får vist sin logo på flere av klubbmedlemmenes antrekk. Vi snakker her om Sparebank1 Nord-Norge.

Banken skyter inn et betydelig beløp til klubbdriften i år og årene fremover, noe vi setter umåtelig stor pris på. Den lokale sparebanken har vært en trofast samarbeidspartner i flere tiår for Polarstjernen, i alle fall helt tilbake til den gang den samme banken het Øst-Finnmark Sparebank.

Sparebanken1 Nord-Norge har også bidratt med et stort beløp til den planlagte skiskytterarenaen klubben er i gang med å bygge opp, og som mange kanskje vet bidro banken med en stor sum da klubben skiftet ut kunstgresset for få år tilbake.

Den nye avtalen som er inngått med sparebanken gjør at vi også de kommende årene blant annet vil arrangere Labb og Line barneskirenn, og banken vil være synlig på Polarsletta ved flere andre anledninger.

De fleste av oss har en eller annen bankforbindelse, det være seg til innskudd, lån eller forsikringer. Dere skal vite at en stor del av overskuddet i Sparebank1 Nord-Norge går tilbake til små og store lokalsamfunn i Nord-Norge fra det som kaller seg SNN-fondet. Om Sparebank1 Nord-Norge skal kunne dele ut penger til oss i Jakobselv og andre også i fremtiden, er det viktig at vi støtter opp om banken. Og for oss som bor i nærheten av Vadsø, er det også veldig greit at man der har hyggelige og dyktige medarbeidere som alltid yter sitt beste.

Tusen takk til Sparebank1 Nord-Norge for at dere fortsatt er vår store sterke samarbeidspartner!