Beklageligvis er siste bestilling av profilklær forsinket og når ikke fram til jul.  Forsinkelsen skyldes forhold klubben ikke rår over, men varene  forventes å ankomme på nyåret.