Årsmøtet i Polarstjernen ble avholdt den 13. mars. Tord Skardal ble gjenvalgt som leder. De øvrige styremedlemmene var ikke på valg.

Hans A. Kristiansen ble gjenvalgt som leder i skigruppa. Fotball aldersbestemt består av fem nye personer. Lederrollen i gruppa avklares på første møte. Torbjørn Ittelin fortsetter som leder i senior fotball. Christer Michalsen blir ny leder i anleggsgruppa.  Jostein Fløgstad tar over som leder i trimgruppa.  Vi ser fram til å gå igang med en ny periode med mye god idrettsaktivitet.  Se ellers oversikt over alle verv i lista under.

Styret:

Leder: Tord Skardal (1)

Styremedlem: Birgitte Mietinen (1)

Kasserer:          Knut Esbensen (1)

Varamedlem:  Merete Andersen (1)

Skigruppa:

Leder: Hans Andreas Kristiansen (1)

Styremedlemmer:   Rune Seim (2)

John Rikard Sand (1)

Børre Kristoffersen (2)

Gunhild Pedersen (2)

Monica Wickstrøm (2)

Fotball – aldersbestemt:

Ingen leder.

Styremedlemmer:   Øyvind Kjelling (2)

Morten Kristiansen (2)

Helga Pettersen (2)

Roger Pedersen (2)

Raymond Pettersen (2)

Fotball – senior:

Leder:  Torbjørn Ittelin (1)

Styremedlemmer:   Anita Andersen (2)

Morten Store Jakola (2)

Trimgruppa:

Leder:  Jostein Fløgstad (1)

Styremedlemmer:  Jorun Jakola (1)

Gro Harila (1)

Anleggsgruppa:

Leder: Christer Michaelsen (1)

Styremedlemmer:  Svein Reiersen (2)

Oddvar Mietinen (2)

Revisorer:

Rune Harila (2)

Trygg Jakola (1)

Valgkomite:

Siri Jakobsen (2)

Anne-Grethe Ittelin (2)