På grunn av smittesituasjonen i området, velger vi å utsette årsmøtet.