Klubbens kontonummer: 4750.39.52234

Alle faktura/refusjonskrav må sendes som pdf til: 970010165@faktura.poweroffice.net
Systemet leser kun pdf-filer, så man kan ikke rette krav som tekst i e-posten man sender.
NB! Kvittering på utlegg MÅ medfølge kravet.