IL Polarstjernen inviterer til «Nissan Cup» på Polarsletta søndag 2. juni 2019
Turneringen går i klassene Jenter 7, Jenter 9, Jenter 11, Gutter 7, Gutter 9, Gutter 11. I jenter 7 og gutter 7 vil det bli 3er fotball. I de andre klassene vil det 5er fotball.
Kampene vil bli prøvd tilrettelagt slik at vi tar hensyn til reisetid.

KAMPER
Alle lag: kamper fra klokken 10.00- ca. kl 16.00 (ca. tid vedrørende slutt)
Premieutdeling straks etter siste kamp
Påmeldingsfrist 28. mai. Påmelding: https://www.profixio.com/reg/nissan-cup-2019
Kontaktperson: Raymond Pettersen 40203288 mr.pettersen@outlook.com

Påmeldingsavgift kr. 400,- for 3er lag og 700,- pr. 5er lag betales til :
I.L. Polarstjernen, fotballgruppa. Konto: 4930.11.61033.
Påmeldingsavgiften betales innen 30. mai 2019.

NB! Leggbeskyttere er påbudt.
Det vil være kafédrift hele dagen. Alle spillere premieres. Det blir delt ut Fair Play pris til 1 lag. Det vil være en egen komité til dette.
Kampoppsett blir lagt ut på hjemmesiden http://www.polarstjernen.no senest fredag 31. mai 2019.″