Styret i Polarstjernen innkaller alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte tirsdag 16.november kl 17.30 på klubbhuset. Årsmøtet bes ta stilling til om klubben skal gå inn for bygging av nytt klubbhus, og en eventuell plassering av dette. Vedlagt ligger skisser, budsjett og finansieringsplan.


Etter årsmøtet serverer klubben kveldsmat og inviterer til en prat om fremtidens Polarstjernen – hvordan beholde de barna, ungdommene og aktiviteten vi har, og hvordan skape enda mer engasjement rundt klubben vår.

Velkommen!