Vi vil gjerne ha deg med som medlem i IL Polarstjernen! 

Vi ønsker å utvikle og levere idrettsaktiviteter til barn og voksne i Vestre Jakobselv som gir alle samme mulighet for deltakelse. Til dette viktige arbeidet er vi avhengig av våre medlemmer.

Du kan melde deg inn her

Kontingentsatsene 2021:

  • Familiemedlemsskap (foresatte og barn under 20 år) : kr 400,-

  • Enkeltmedlemsskap: kr 150,-