REGLER FOR BRUK AV POLARSLETTA:

  • Mål som flyttes under trening skal bringes tilbake til der dem normalt skal stå. (7×2,4 mål i hver sin ende av 11-er banen, 2×5 mål i hver sin ende av 7-er banene, innenfor straffesparkfeltet.)
  • Tape og annet søppel skal fjernes fra spillebanen når treninga er slutt.