Yr sine prognoser for de kommende dager på Polarsletta.