Vedlagt er dokumenter til klubbens årsmøte, som er mandag 21.mars kl 18.00 på Polarsletta.