Mandag 21.mars ble det avholdt årsmøte i Polarstjernen. Der ble det blant annet vedtatt at Polarstjernen skal igangsette bygging av nytt klubbhus! Dette blir et løft for hele klubben, og vi gleder oss til å sette ordentlig i gang!

Klubben takker avgåtte styremedlemmer for innsatsen de har lagt ned, og ønsker nye velkommen med på laget!

Det nye styret består av:

Leder: May Britt Harila
Styremedlem: Merete Andersen 
Ungdomskontakt: Sara Myhre
Økonomikoordinator: Hilde Mietinen
Varamedlem: Marina Wickstrøm

Skigruppa: (gruppa konstituerer seg selv)
Svein Reiersen
Elena Mietinen
Kurt Magne Bernhardsen
Hans Henrik Kristiansen

Fotball aldersbestemt:
Leder: Øyvind Kjelling
Medlemmer: Helga Pettersen
                   Marianne MannsverK

Fotball senior:
Leder: Steffen Olsen
Medlemmer: Sara Nordhuus Harila
                   Morten Store Jakola

Trimgruppa:
Leder: Jorunn Mietinen
Medlemmer: Kari Harila
                   Ane Ofstad

Anleggsgruppa:
Leder: Hans Andreas Kristiansen
Medlemmer: Jon Isak Ittelin 
                   Oddvar Mietinen 

Kontrollutvalg:
Medlemmer: Rune Harila
                   Torbjørn Ittelin 
Varamedlem: Arne Pedersen

Valgkomite:
Medlemmer: Rachel Erikstad 
                   Anne-Grethe Ittelin