Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening vedtok på sitt årsmøte 7.april 2022 å donere 100.000 kr i gave til Polarstjernen, som et bidrag til å realisere det nye klubbhuset!

Polarstjernen er utrolig takknemlig, både for gaven og også for engasjementet rundt prosjektet nytt klubbhus! Støtten i klubben, i bygda og blant lokalbefolkningen, blant foreninger og næringsliv i området betyr alt for at vi skal kunne gjennomføre dette.

Tusen takk!