IL Polarstjernen kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å vedta plassering av det nye klubbhuset. Mandag 27.juni kl 19.00 på Klubbhuset.

På årsmøtet 21.mars fremkom det at plassering på nordøst-siden av fotballbanen er ønskelig, men vi har avventet vurdering av grunnmassene før endelig avgjørelse. Geotekniker har nå vurdert massene, og mener disse er brukbare. Dette må selvsagt vurderes på nytt når gravearbeidet starter. Vi må derfor også vedta en alternativ plassering, dersom det viser seg at massene allikevel ikke bør bygges på.