Polarstjernen avholdt 27.juni ekstraordinært årsmøte for å bestemme lokaliseringen av nytt klubbhus.

Flertallet på årsmøtet stemte for lokalisering 1, på østsiden av fotballbanen. Lokalisering 5, som det henvises til i protokollen, var tiltenkt området på nordsiden av fotballbanen.

Les mer i protokollen vedlagt.