Her kan dere lese dokumentene til årsmøtet som finner sted torsdag 23.mars kl 18.00 på Klubbhuset.

Regnskapet er ikke gjennomgått av kontrollkomiteen pr 16.03, og valgkomiteen er ikke helt i mål med sitt arbeid. Dokumenter fra disse vil legges ut her så snart de foreligger.