Hvem kan få Fritidskortet?
Barn og unge med bostedsadresse i Vadsø kommune i alderen 6 - 18 år.

  • Søsken får ett Fritidskort hver.
  • Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken.
  • Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. 

Hva dekker Fritidskortet?
Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter opptil kr. 1000 pr. barn per halvår.

  • Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
  • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret. 

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

Når du får en faktura på aktivitetskontingent eller medlemskontingent, så kan du gå inn på denne linken for å se hvordan du går frem for å bruke fritidskortet.