I styremøte 22.april vedtok Polarstjernen å tilslutte seg idrettsforbundets retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Vi har oppnevnt to personer fra styret, Hans Andreas Kristiansen og Merete Andersen, som har spesielt ansvar for å følge opp, dersom klubben skulle motta varsler om slike hendelser. Klubben ber alle trenere, utøvere og støttespillere om å gjøre seg kjent med innholdet.