Årsmøtet for IL Polarstjernen avholdes i mediateket på Vestre Jakobselv skole torsdag 18.mars kl 18.00. Ved stor deltakelse eller endringer i smitteverntiltak, kan møtet bli flyttet til digital plattform, og vi vil i så fall gi beskjed om dette. Uansett må alle som ønsker å delta, melde seg på via skjema i denne lenken: https://forms.gle/BfyznGAmZKkbB8bt6
Sakspapirer vil ikke distribueres på møtet, og alle som ønsker å ha disse tilgjengelig, bes ha dette via telefon/pc.

Vel møtt!

Saksliste:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 6:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 7:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 8:    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Fastsette medlemskontingent

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 11: Foreta valg av styre, grupper

Sak 12: Orientering om Prosjekt nytt klubbhus v/Rune Harila