Sikkerhetsregler under skyting – må leses av alle!

Vennligst les sikkerhetsreglene her.

 

SIKKERHET PÅ STANDPLASS:

Skiskyttergruppa ønsker å sikre oss at vi opprettholder bevisstheten blant alle foreldre og utøvere på SIKKERHET  i forbindelse med at vi håndterer våpen.

Dette er viktig på alle aldersnivåer. Følgende er besluttet:

  • Alle foreldre og utøvere må lese gjennom vedlagte sikkerhetsbrosjyre fra NSSF (klikk her)
  • Hver økt vi arrangerer skal ha en standplassansvarlig. I utgangspunktet er dette den trener som leder økten, men vedkommende kan delegere dette til en annen voksenperson som er til stede på standplass under hele økten.  Ansvaret er spesielt å sikre at ingen går foran standplass uten at alle våpen på matter har sluttstykke i bakre stilling, at ingen rører våpen som ligger på matte når noen er fremme, at alle våpen blir visitert ved øktens slutt, samt generell kontroll på sikkerhet – ref vedlagte sikkerhetsbrosjyre, spesielt pkt 1 og 4.
  • For utøvere i klasse 16 år og yngre skal våpenet befinne seg på matten under hele økten, med pipen pekende mot skivene.
  • Alle foresatte som er til stede under en treningsøkt, har et ansvar for å påpeke evt.  forhold som ikke er i samsvar med  sikkerhetsreglene og våre rutiner mht. sikkerhet.