Trimgruppa

Styret i trimgruppa  består av:
Jorunn Mietinen – leder
Kari Pettersen
Ane Ofstad